Polityka jakości w naszej szkole.

Korzystając z naszej wiedzy zyskujesz!Nasi Klijęci
Otrzymujesz scenariuszy zajęć zgodnych z aktualną podstawą programową
Obowiązkowych na zajęciach WF regulaminów i procedur bezpieczeństwa
Propozycji ćwiczeń, gier i zabaw na śniegu, które zaciekawią uczniów i wpłyną na zwiększenie frekwencji na zajęciach.
Aktualnych wytycznych MEN, KO, PZN, SITN
w zakresie realizacji podstawy programowej, zasad oceniania, bezpieczeństwa
na zajęciach, metodyki nauczania narciarstwa i snowboardu
Przykładowych PRZ, sprawozdań z PRZ
i innych dokumentów niezbędnych
w procedurze awansu zawodowego
PSYCHOLOG: Elżbieta Kaczmarek
Jak chwalić uczniów, kursantów i jak przekazywać konstruktywne informacje zwrotne na zajęciach?
Praktyczne techniki nauki narciarstwa i snowboardu.
Zapraszamy do współpracy wuefistów i wychowawców obozowych i kolonijnych
oferujemy ciekawe warsztaty dydaktyczno szkoleniowe, organizację wyjazdów na obozy i kolonie
atrakcyjne wynagrodzenie, bezstresowa i bezpieczna nauka dla początkujących i zaawansowanych.
Zapytanie ofertowe.